การจับคู่ผสมพันธุ์เสือไฟในกรงเพาะเลี้ยงสวนสัตว์สงขลา

          การจับคู่ผสมพันธุ์เสือไฟในกรงเลี้ยง ณ.สวนสัตว์สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ โดยวิธีการจับคู่ผสมพันธุ์ ขั้นตอนแรกเริ่มต้นโดยการสร้างกรงจำนวน 2 กรง ภายในคอกเพาะเลี้ยงจัดระบบนิเวศน์ภายใน เตรียมสัตว์ทดลองเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว แล้วนำสัตว์ทดลองเทียบคู่ทั้ง 2 คู่ โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม การเป็นสัด ระยะเวลาเป็นสัด รอบการเป็นสัด และการตั้งท้อง


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก