การจับคู่ผสมพันธุ์ตะโขงในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

          จากการศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ตะโขงในสภาพกรงเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 7 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) พบพฤติกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พฤติกรรมส่วนตัว และพฤติกรรมทางสังคม พบว่าพฤติกรรมส่วนตัว ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการพักผ่อน พฤติกรรมการอาบแดด พฤติกรรมดำน้ำหลบซ่อนตัว พฤติกรรมการนอนเกยฝั่ง ส่วนพฤติกรรมทางสังคม ได้แก่ พฤติกรรมการก้าวร้าว พฤติกรรมเฝ้ารังไข่ ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าคู่ พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี และพฤติกรรมการหวงอาณาเขต ไม่พบในส่วนเพาะเลี้ยง


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก