จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง

          จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง ในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 10 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) ที่มีการเลี้ยงมาแล้ว 2 ปี พฤติกรรมการเข้าคู่กันของเต่าดาวพม่า ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพคอกเพาะเลี้ยง พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ การตั้งท้อง การวางไข่ และพัฒนาของเต่าดาวพม่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์เต่าดาวพม่าในอนาคต

          พฤติกรรมที่พบไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศทั้ง การกินอาหาร การดื่มน้ำ การนอนพักผ่อน การขับถ่าย ส่วนพฤติกรรมการก้าวร้าว การเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ เพศผู้มีการแสดงพฤติกรรมแตกต่างที่ชัดเจนกว่าเพศเมีย