การจับคู่ผสมพันธุ์มังกรดำในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

          เหี้ย ดำ(มังกรดำ)ไม่สามารถแยกออกเป็นชนิดใหม่หรือชนิดย่อยของเหี้ยได้ จากการศึกษาข้อมูลทางนิเวศวิทยาและเกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN สามารถประเมินได้ว่าเหี้ยและตะกวดควรจัดอยู่ในภาวะสัตว์ที่มีแนวโน้มจะสูญ พันธุ์ เห่าช้างและตุ๊ดตู่ควรจัดอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนเหี้ยดำจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ในการศึกษาพฤติกรรมของเหี้ยดำในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเลี้ยงเหี้ยดำในสภาพกึ่งธรรมชาติต่อไป และยังเป็นความรู้พื้นฐานที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงเหี้ยดำใน อนาคตต่อไปเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก