สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          ปัญหาภาวะโลกร้อน ( Global warming ) ทำให้หลายหน่วยงานทั่วโลกปรับแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้มีการเพิ่มแนวความคิดของการดำเนินงานโดยดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์สมัยใหม่ ( Modern zoo ) และได้เพิ่มแนวคิดนี้ลงไปใน Chiangmai Zoo Master Plan 2010-2015 เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้และเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ห่วงใยธรรมชาติ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก