ความสำเร็จในการผสมเทียมแพนด้ายักษ์

          แพนด้ายักษ์ (Ailuropoda melanoleuca) เป็นสัตว์ตระกูลหมีในกลุ่มสัตว์กินเนื้อเพียงชนิดเดียวที่กินไผ่เป็นอาหารหลัก ถือเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการอนุรักษ์เนื่องจากประชากรในธรรมชาติกำลังการถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าอย่างต่อเนื่อง ในการให้การศึกษาด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหมีแพนด้ายักษ์กลายเป็นฑูตในการแสดงถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าและ ความหลากหลายทางชีวภาพเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ความสำเร็จในการผสมเทียมแพนด้ายักษ์ คลิก