การประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) ปี 2018

การประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) ปี 2018
เพื่อแบ่งปันเรียนรู้และร่วมมือกันสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการศึกษา

ZPO Thailand ภูมิใจการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปี 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่

#องค์การสวนสัตว์