โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ "ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต"
เบอร์โทร/แฟ๊กซ์ : 02-2807290 หรือ 02-2812000 ต่อ 224
อีเมล : edudusitzoo@hotmail.co.th
www.facebook.com/ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต