ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

          ตามที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสวนสัตว์ดุสิต
ประกาศเปิดให้บริการเข้าชมสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต เป็นวันสุดท้าย
จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินแผนงานเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปกระจายอาศัยอยู่ชั่วคราว
ณ สวนสัตว์ 6 แห่ง

          ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ดุสิต
ขอเรียนให้ทราบว่า สืบเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหล
เดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บภาพและบรรยากาศ
เป็นที่ระลึก

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ได้นำสถิติการเข้าชมของนักท่องเที่ยว
มาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า สมควรควรขยายระยะเวลา
การเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตต่อไปอีกเป็นระยะเวลา
1 เดือน
หรือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อตอบแทนไมตรี
และความรักที่ประชาชนได้มอบให้กับสวนสัตว์ดุสิต อย่างไรก็ตาม
ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าชมพื้นที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสวัสดิภาพของสัตว์ และความปลอดภัย
ของพี่น้องประชาชน

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ดุสิตจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
เป็นระยะๆ  รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของสวนสัตว์ดุสิต ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชน
โปรดใช้บริการสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-2000 และ 02-280-7698 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์การสวนสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์
02-282-7111-3 ต่อ 153 หรือ 154 ทุกวันในเวลาราชการ