องค์การสวนสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสวนสัตว์สงขลา ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Kinect ผ่านจอ LED เพื่อประชาสัมพันธ์

องค์การสวนสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสวนสัตว์สงขลา ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Kinect ผ่านจอ LED เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์สงขลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลา ในการติดตั้งอุปกรณ์ในครั้งนี้นำทีมโดย ดร.สุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมเข้าพบ นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนพื้นที่ในการโฆษณาด้วย Kinect อุปกรณ์ที่ติดตั้งนี้อยู่บริเวณทางเดินออกของผู้โดยสารขาเข้าภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสวนสัตว์สงขลาและความน่าสนใจกับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่