ผู้ตรวจ ทส. ตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์

(26 เมย. 61) นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์ และรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้องค์การสวนสัตว์ดำเนินงานใน ๒ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ โดยรับทราบจากรายงานผลความคืบหน้าของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน เนื่องจากการดำเนินงานด้านงบประมาณ ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานขององค์การสวนสัตว์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความแตกต่างกัน

๒. การพัฒนาพื้นที่ในการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนเนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ (คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) ในการออบแบบการก่อสร้างได้เน้นให้นำนโยบาย "การสร้างป่าในเมือง” มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ในประเทศไทย

สำหรับการออกแบบก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ได้เน้นเรื่องความเป็นสากลมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การหาจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวชมสวนสัตว์ และครอบคลุมไปถึงการให้บริการ ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ภายใต้แบรนด์ขององค์การสวนสัตว์

อย่างไรก็ตาม การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ ทส ได้รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ จากการตรวจราชการในปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐) เป็นที่น่าพอใจ อาทิ การจัดหาอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แนวทางการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากภาคส่วนในพื้นที่ให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันให้สวนสัตว์เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากลต่อไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์

โทรศัพท์ 02 282 7111 ต่อ 153, 154

 

 
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ