นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.)

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)
การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้นค่าเข้าชมพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่ารรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ