องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ น. นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในฐานะตัวแทน องค์การสวนสัตว์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากศาสตรจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา ๑เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ