ประกาศผลรางวัลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

ตามที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์   สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  อันเป็นการปลุกจิตสำนึก        ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย ภายใต้หัวข้อ " Amazing Zoo 2017 ” ซึ่งได้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ          ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 


๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ทีม NOPCITY โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จากผลงาน MISSION POSSIBLE

๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่

ทีม Maneemeenor โรงเรียนราชินีบน จากผลงาน สัตว์โลกนั้ลลั้ก

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่

ทีม Mini Project  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จากผลงาน Happiness

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่

  1. ทีม VERDANT  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จากผลงาน ๑๔ อีกครั้ง
  2. ทีม KS film  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จากผลงาน  P’ZEE "HERE WE GO”
  3. ทีม ลองดู (Longdo Film)  มหาวิทยาลัยสยาม  จากผลงาน Wonder Zoo
  4. นายภัทรพงศ์ สารีพิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จากผลงานสวนสัตว์มหัศจรรย์บันเทิงศิลป์ 
  5. ทีม NOISE  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จากผลงาน ๒ พี่น้อง 


รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก ประกาศองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลและนัดวันเวลาในการรับมอบรางวัลในระดับต่อไป เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผลรางวัลประกวดสื่อ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ