ร่วมการประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก ครั้งที่ 72 (72nd WAZA Conference)

คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ นำโดย นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัยฯ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมการประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก ครั้งที่ 72 (72nd WAZA Conference) วันที่ 15-19 ต.ค.60 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี