องค์การสวนสัตว์ได้รับ รางวัล IPv6 Awards 2017

โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการที่รองรับ 

IPv6 ประจำปี 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางสิริมา พงษ์ปลื้มปิติชัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนองค์การสวนสัตว์ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสดงว่า องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับในระบบ DNS , Mail และ Web ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครINSERT INTO useronline VALUES ('1508456731','107.22.126.144','/ewt_news.php')
Duplicate entry '1508456731' for key 'PRIMARY'