ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๑ ปี

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (นายสุริยา  แสงพงค์) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นางสาวชัชชลัยย์  ยุ้นพันธ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นางสุภาพรรณ  รุจิรัตน์) เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๑ ปี ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ และร่วมสดุดีวีรชน ป่าไม้ ผู้อุทิศตน เสียสละ และทำคุณประโยชน์แก่กิจการด้านป่าไม้ เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ