อสส. ยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล เปิดส่วนแสดงใหม่ “Forest of Asia”

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) เปิดมิติการเที่ยวชมสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” แหล่งรวมสัตว์ หายากที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ป่าของทวีปเอเชีย หวังยกระดับสู่มาตรฐานสากล สร้างฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 

วันนี้ (14 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "องค์การสวนสัตว์ เปิดส่วนแสดงใหม่ "Forest of Asia” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” 
องค์การสวนสัตว์ ต่อยอดแนวคิดยกระดับการท่องเที่ยวสวนสัตว์สมัยใหม่ "Forest of Asia” ส่วนแสดงภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้ และเกิดความตระหนักในการรักษาป่า และสัตว์ป่าไปพร้อมกัน โดยในพื้นที่มีสัตว์ที่นำมาจัดแสดง จำนวน 45 ตัว จากสัตว์ป่า 13 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ค่างห้าสี 8 ตัว พญากระรอกดำ 2 ตัว เลียงผาแข้งแดง 2 ตัว หมาไม้ 2 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 2 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 2 ตัว เก้งธรรมดา และเก้งเผือก 3 ตัว ไก่ฟ้า 2 ตัว จระเข้ 6 ตัว และตะโขงจำนวน 6 ตัว 
นายเบญจพล กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดส่วนแสดง แห่งใหม่ "Forest Of Asia” ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฐานการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นส่วนแสดงที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์รูปแบบการเที่ยวชมแบบใหม่ ในหลากหลายมิติมุมมอง ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม ผสานอย่างลงตัวกับสัตว์ป่า ชนิดต่างๆ จากหลายประเทศในแถบเอเชีย
"ในการเลือกพื้นที่จัดส่วนแสดง "Forest Of Asia” ไว้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากเป็น สวนสัตว์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลายๆด้าน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการสวนสัตว์และสัตว์ป่าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้ และเกิดความตระหนักในการรักษาป่า และสัตว์ป่าไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากเป็นส่วนแสดงสัตว์ที่สำคัญแล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของป่าไม้นานาพันธุ์ อาทิ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงพรรณไม้ตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม” นายเบญจพล กล่าวนอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงที่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คือ Elephant Learning Station หรือ ส่วนแสดงช้างว่ายน้ำ เป็นส่วนจัดแสดงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจัดสร้างตามรูปแบบมาตรฐานสากล คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้สามารถอยู่ในส่วนเลี้ยงได้อย่างมีความสุขมากที่สุด โดย ส่วนสำคัญของส่วนแสดงแห่งนี้ คือ สระน้ำขนาดใหญ่ สูงกว่า 4 เมตร กว้างกว่า 30 เมตร ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปชมอิริยาบถของช้างขณะที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างน่าสนใจ 
"ส่วนแสดงช้างแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนแสดงสัตว์ ที่สมบูรณ์แบบมากอีกแห่งหนึ่ง เทียบเท่า ในระดับโลก เพราะที่ทราบ ส่วนแสดงที่สามารถให้เห็นอิริยาบถของช้างในมุมมองใต้น้ำแบบนี้ มีไม่กี่แห่ง เช่น สวนสัตว์ไลป์ซิค เยอรมัน สวนสัตว์ซูริค ที่สวิสเซอร์แลนด์ และสวนสัตว์ในญี่ปุ่น” นายเบญจพล กล่าว
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ยังแถลงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ตามธรรมชาติ โดยในการดำเนินงานปี 2560 พบว่า มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ได้วางไข่จำนวนทั้งสิ้น 8 รัง จากพ่อแม่นกกระเรียน จำนวน 8 คู่ โดยแต่ละรังมีการวางไข่ จำนวน 2 ฟอง รวมเป็น 16 ฟอง และฟักออกเป็นตัวแล้วจำนวน 7 รัง รวม 14 ตัว แต่มีชีวิตรอดเพียง 12 ตัว เนื่องจากไม่แข็งแรง 2 ตัว และมี 1 รัง พบลูกนกตายตั้งแต่อยู่ในไข่ทั้งสองฟอง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์ ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับมาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกครั้ง.

......................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-282 7111-3 ต่อ 153, 154
przoothailand@hotmail.com

www.zoothailand.org
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ