ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน นายสัตวแพทย์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ 1 นายเดชานันท์ แสนกล้า

หมายเลขประจำตัวสอบ 2 นางสาวทิชากร หงษ์ชัย

หมายเลขประจำตัวสอบ 3 นางสาวเชิญขวัญ พาบุตตะ

หมายเหตุ ลำดับที่ 2,3 ให้นำวุฒิการศึกษาและหนังสือผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงมาในวันสอบด้วย

กำหนดสอบในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (สอว.) อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายเดือน นายสัตวแพทย์ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ