องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2564 สัญญาจ้างทำคลิปวีดีโอและจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ Zoo spaceเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 23/2564 สัญญาทำคลิปวีดีโอ Zoo space คลิก