องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 17/2564 สัญญาจ้างผลิตคลิปวีดีโอปชส สวนสัตว์แห่งใหม่ ชุดที่ 2เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 17/2564 สัญญาจ้างผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ ชุดที่ 2 คลิก