องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 13/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีวิทยาสำหรับเสือปลาเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 13/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาสำหรับเสือปลา คลิก