องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 06/2564 สัญญาจ้างจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 256เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา 06/2564 สัญญาจ้างดำเนินการจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2563 คลิก