องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 02/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่ 02/2564 คลิก