ปรับปรุง ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ปรับปรุง ร่างประกาศ คลิก
ปรับปรุง รายละเอียด (TOR) ครั้งที่ 2 คลิก