ร่าง ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่าง ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก คลิก
รายละเอียดครุภัณฑ์ คลิก