ปลาสร้อยขาว (ปลาสร้อย หรือ ปลาสร้อยหัวกล)/Jullien's Mud Carp (Henicorhynchus siamensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวปราดเปรียว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดูกยื่นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาในตระกูลนี้ ไม่มีหนวด ตามปกติจะหากินกันเป็นฝูง ๆ

ถิ่นอาศัย :

พบทั่วไปทุกภาคของไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

อาหาร :

อาหารได้แก่ พืชน้ำ แมลงน้ำ

พฤติกรรม :

รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

วัยเจริญพันธุ์ :

ในฤดูผสมพันธุ์จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ แล้วจะอพยพตัวไปหาที่ที่เหมาะสมในการวางไข่

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดความยาวประมาณ 7 - 20 เซนติเมตร

asdfasdf
INSERT INTO useronline VALUES ('1505885237','54.80.77.124','/animal_view.php')
Duplicate entry '1505885237' for key 'PRIMARY'