ปลาเวียน/Greater Brook Carp (Tor tambroides)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่มีสีสันสะดุดตากว่าลำตัวมีสีอมเขียว ส่วนหลังมีสีเขียวเข้ม เกล็ดโตแต่เกล็ดจะมีจุดสีน้ำเงินเล็ก ๆ เรียงกันเป็นวง ครีบสีน้ำเงินเข้ม หัวเล็ก มีหนวด 2 คู่อยู่ตรงจะงอยปาก และมุมปาก ริมฝีปากหนาแบน

ถิ่นอาศัย :

พบในแม่น้ำไทรโยค แม่น้ำวัง แม่น้ำปาย แม่น้ำโขง ชอบอยู่บริเวณน้ำตก ลำธาร ที่น้ำใสสะอาด

อาหาร :

อาหารได้แก่ พันธุ์ไม้น้ำ และเมล็ดพืช

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ขนาดและน้ำหนัก :

มีความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร เคยพบมีขนาดถึง 1 เมตร

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ