งูเขียวกาบหมาก/Red-tailed Racer (Gonyosoma oxycephalum)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวใหญ่ ลำตัวยาวและแบนข้างหางยาวมาก และส่วนปลายหางเรียว ด้านบนหัวสีเขียวอมน้ำตาลแดง มีแถบสีดำจางจากส่วนปลายของปากผ่านตาและไปสิ้นสุดทางด้านท้ายของหัว ด้านบนหลังและทางด้านบนของหางสีเขียว แผ่นเกล็ดมีขอบสีดำ ด้านท้องและใต้หางสีเขียวแต่จางกว่าบนหลัง

ถิ่นอาศัย :

บนต้นไม้ ในพื้นที่ที่มีกลุ่มไม้หนาแน่น

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Colubridae

GENUS : Gonyosoma

SPECIES : oxycephalum

ขนาดและน้ำหนัก :

210 เซนติเมตร

asdfasdf