เต่าแก้มแดง/Red-eared Slider (Trachemys scripta)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีจุดขนาดใหญ่สีส้มหรือแดงบริเวณหลังตา กระดองส่วนบนมนกลม และมีขอบเรียบ มีสีที่แตกต่างกันระหว่างสีเขียวปนเหลืองจนถึงกระดองสีดำ กระดองส่วนล่างมีสีเหลืองสด และมีจุดกลมดำขนาดใหญ่บนแผนเกล็ดแต่ละแผ่น บริเวณหัว คอ และขา มีลายเส้นสีเขียว-เหลือง

ถิ่นอาศัย :

แหล่งน้ำจืด แม่น้ำ คูน้ำ หนองน้ำ ทะเลสาบ และบึง

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ขนาดเล็ก และซากสัตว์

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 5-20 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 60-91 วัน

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

asdfasdf