นกกระสาปากเหลือง/Milky Stork (Mycteria cinerea)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564

a