นกกระเรียนหัวมงกุฎดำ(นกกระเรียนหงอนพู่สีดำ)/Black Crowned Crane, Northern Crowned Crane (Balearica pavonina)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564

a