ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง/Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถือว่าบินได้อย่างแท้จริง

อาหาร :

ผลไม้ต่างๆ

พฤติกรรม :

หากินตอนกลางคืน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ