นกหัวขวานใหญ่สีเทา/Great Slaty Woodpecker (Muelleripicus pulverulentus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ร่างกายส่วนใหญ่เป็นสีเทา คอหอยและคอด้านล่างมีสีเนื้อ ตัวผู้บริเวณแก้มมีแถบสีแดง คอหอยและคอด้านล่างมีสีแดงจาง ตัวเมียไม่มีแถบและสีแดงดังกล่าว

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดียตอนเหนือ จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และเกาะปาลาวัน ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค

อาหาร :

อาหารได้แก่ แมลงโดยเฉพาะตัวหนอนและตัวอ่อนของด้วงเจาะเนื้อไม้

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ มักพบอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 3-10 ตัว หากินตามต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่เคยพบหากินตามพื้นดิน นกหัวขวานใหญ่สีเทาจะแยกกันเกาะตามต้นไม้ที่ขึ้นใกล้กัน และติดต่อกันด้วยเสียงร้องและเสียงเคาะไม้ เวลาบินมันจะบินเหนือระดับยอดไม้ด้วยการกระพือปีกช้า ๆ ทั้งฝูงจะบินตามกัน โดยมีจ่าฝูงบินนำ มักอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังตามโพรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ มักเป็นต้นที่มีเนื้อไม้อ่อน เช่น ต้นสมพง รังมีไข่ 3-4 ฟอง ไข่สีขาว ทั้งสองเพศช่วยกันขุดเจาะโพรง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้เวลาฟักไข่ 24-25 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

จัดเป็นนกหัวขวานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

a