นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง/Greater Flameback(Greater Goldenback) (Chrysocolaptes lucidus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีลำตัวคล้ายคลึงกับนกหัวขวานสามนิ้ว หลังทองมาก เมื่อดูในธรรมชาติจึงจำแนกได้ค่อนข้างยาก แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันคือนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง มีปากใหญ่และหนากว่า มี 4 นิ้ว มีเส้นสีดำ 2 เส้นลากจากมุมปากไปข้างคอ และล้อมรอบแถบสีขาวตรงบริเวณใต้ตา กระหม่อมและพุ่มหงอนขนของตัวผู้มีสีแดง ส่วนตัวเมียเป็นสีดำมีลายจุดสีขาวกระจาย

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์

อาหาร :

อาหารได้แก่ แมลงและตัวหนอน น้ำหวานของดอกไม้ โดยเฉพาะดอกทองหลางป่า ดอกกาฝาก และดอกงิ้วป่า

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าชายเลน และป่ารุ่น มักพบอยู่เป็นคู่ หรือเป็นครอบครัว มักส่งเสียงร้องตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่บินระหว่างต้นไม้ บินได้ค่อนข้างเร็วและตรง มักเกาะต้นไม้ตามลำต้นในระดับต่ำก่อน แล้วค่อยกระโดดไปรอบ ๆ ต้นขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่า

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทั้งสองเพศจะช่วยกันขุดเจาะโพรงทำรังตามต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อน ปากโพรงมักเป็นรูปรีหรือไข่มากกว่าวงกลม มักใช้โพรงเดิมเป็นประจำทุกปี ทั้งสองเพศช่วยกันฟักไข่โดยเข้าฟักพร้อมกันหรือผลัดกันฟัก ไข่สีขาว รังมีไข่ 4-5 ฟอง ระยะฟักไข่ 16-17 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดใหญ่กว่านกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ