เหี้ยดำ(มังกรดำ)/Black Water Monitor (Varanus salvator macromaculatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีขนาดเล็กกว่าเหี้ยมาก มังกรดำ สีดำสนิทด้านทั้งตัว ไม่มีลายและจุดด่างเลย ท้องเทาเข้ม ลิ้นสีเทาม่วง มังกรดำเป็น Monitor ชนิดที่พบใหม่ มีรูปลักษณะคล้ายเหี้ย ลักษณะของเกล็ดผิดเพี้ยนกันเพียงเล็กน้อย

ถิ่นอาศัย :

มังกรดำพบได้เฉพาะบริเวณชายทะเลและเกาะเล็ก ๆ ทางฝั่งตะวันตกภาคใต้ของประเทศไทย

พฤติกรรม :

อุปนิสัยคล้ายตะกวดดำที่พบในปาปัวนิกินีมาก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เมื่อโตเต็มวัยจากปลายปากถึงโคนหาง 50 เซนติเมตร หางยาว 60 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

a