เต่านา (เต่าสามสัน)/Malayan Snail-eating Terrapin(Rice-field Terrapin) (Malayemys subtrijuga )

สิ่งที่น่าสนใจ :

รูปร่างของเต่านาเหมือนเต่าทั่วไป แต่มีขนาดเล็ก หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม กระดองสีน้ำตาลอ่อน หัวดำมีลายสีขาวเป็นเส้นใหญ่จากจมูกผ่านนัยน์ตาตอนบนและจากปากผ่านนัยน์ตา ตอนล่าง มีลายขาวที่แก้มด้วย ลายเส้นขาวใหญ่นี้เป็นจุดเด่นของเต่าชนิดนี้ ผิวหนังทั่วไปและขามีสีเทาดำ

ถิ่นอาศัย :

ในประเทศไทยพบทั่วไปทุกภาค

อาหาร :

เต่านาเป็นเต่าไม่ชอบกินพืชผัก แต่ชอบกินหอย ปู กุ้ง แมลงต่างๆ และปลาเล็กๆ

พฤติกรรม :

เป็นเต่าขี้ตื่นกลัว ไม่ชอบคน ถ้าเห็นคนจะหยุดนิ่งเฉยๆ ไม่กระดุกกระดิก หดหัวอยู่ในกระดอง ชอบอยู่ในกระดอง ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลองที่มีโคลนตม หรืออยู่ตามห้วยหนองบึงทั่วไป

วัยเจริญพันธุ์ :

เนื่องจากเป็นเต่าที่พบทั่วไปตามท้องนา ที่มีน้ำ จึงเรียกกันว่า “เต่านา”

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ