งูงวงช้าง/Elephant Trunk Snake (Acrochordus javanicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูงวงช้างมีหัวเล็กแบน ลำตัวอ้วนสั้น ตัวนิ่ม หนังย่นและเป็นปุ่ม ๆ ถ้าอยู่พ้นน้ำจะมีสีเหลืองนวล แต่ถ้าอยู่ในน้ำจะมีสีน้ำตาลดำ

ถิ่นอาศัย :

พบในไทย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย

อาหาร :

งูงวงช้างกินปลาและสัตว์น้ำบางชนิด และมักออกหากินตอนกลางคืน

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามท้องร่อง คลอง แม่น้ำ หนองบึงทั่วไป โดยปกติแล้วแข็งแรงว่องไวเมื่ออยู่ในน้ำ เมื่อจับมาไว้บนบกจะนิ่งเหมือนตายไม่เลื้อยไปไหน เป็นงูไม่ดุ และไม่มีพิษ ชอบหากินในน้ำ เมื่อจับสัตว์เช่นปลาได้ เมื่อปลาดิ้นมันก็จะใช้หางไชโคลนลงไป หรือไขว่คว้าหาที่ยึดเกาะ เป็นงูที่อยู่ในน้ำจึงเลื้อยไม่เก่งบนบก แต่ว่ายน้ำด้วยความชำนาญ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Acrochordidae

GENUS : Acrochordus

SPECIES : Elephant Trunk Snake (Acrochordus javanicus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

งูงวงช้างออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 25-30 ตัว ลูกที่เกิดใหม่มีความยาวประมาณ 29 เซนติเมตร ซึ่งสามารถกินอาหารได้เลย

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a