กรีนอีกัวน่า/Common Green Iguana (Iguana iguana)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ สีเขียว หัวโตมีหนามแหลมคล้ายหวีอยู่แนวกลางของลำตัว ซึ่งหนามนี้จะเห็นได้ชัดที่สุด ตั้งแต่ตรงคอไปถึงหาง บริเวณลำคอมีปุ่มกลมขนาดใหญ่ ใต้คอมีเหนียงขรุขระขนาดใหญ่ ตัวผู้ตัวโต มีหัวโตและมีแผงหนามชัดเจนกว่าตัวเมีย

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

อาหาร :

กรีนอีกัวน่ากินแมลง พืชผักเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ในป่าร้อนชื้น ชอบไต่ไปตามกิ่งไม้หรือขอนไม้ บางครั้งไต่ได้อย่างรวดเร็วไปตามพุ่มไม้และอาจลงน้ำได้เป็นบางครั้ง เมื่อยังเล็กจะกินเฉพาะแมลง แต่พอโตเต็มวัยแล้วจะกินพืชเป็นหลัก

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Iguanidae

GENUS : Iguana

SPECIES : Common Green Iguana (Iguana iguana)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

กรีนอีกัวน่าวางไข่ครั้งละ 20-40 ฟอง ต่อ ครั้ง ระยะฟักไข่นาน 10-15 สัปดาห์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a