นกกระตั้วดูคอร์ป/Ducorps Cockatoo (Kakatoe ducorps)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกที่หายาก

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดที่เกาะโซโลมอน ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกกระตั้วขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 13 นิ้ว

a