นกกระตั้วดำหางขาว/White-tailed Black Cockatoo (Calyptorhynchus baudinii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

บริเวณสีขนตรงตำแหน่งหูจะมีสีขาวและสีเทา สีขนใต้หางจะมีสีขาวปนเทาเข้ม ขนบริเวณใต้คอลงมาปลายขนมีขอบสีเทาปนดำ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเด่นที่ใช้ในการจำแนกนกชนิดนี้

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย

ขนาดและน้ำหนัก :

ระยะฟักไข่ เหมือนกันกับนกกระตั้วดำอื่นๆ คือ ประมาณ 30 วัน

a